YAPI KAYIT BELGESİ BEDELİ NASIL HESAPLANACAK?

Tag Archives: İmar Affı düzenlemes

İmar Barışı’ndan faydalanan yapıların  2018 İmar Barışı kapsamında durumları ne olacak.
Hazine taşınmazı üzerindeki yapılara da 2018 İmar Barışı kapsamında durumları ne olacak.
2018 imar barışı kapsamında kat mülkiyetine geçiş olaması için ; İskân alınamadığından kat mülkiyeti kurulamayan yapılarda İmar Barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alındıktan sonra aşağıdaki koşullarla cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir.
2018 imar barışından faydalanacak yapılar 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır.
Ülkemizdeki imara aykırı yapıların %50’nin üzerinde olduğu bilinmektedir. Bu da yaklaşık olarak 13 milyon bağımsız birime tekabül etmektedir. Bu yapılarda daha çok alt gelir grubundan vatandaşlar oturmaktadır.